Marit Nygård

Marit Nygård arbetar med metodutveckling och utbildning och är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsteam.

Marit utbildar inom Mångkulturellt centrums alla utbildningsteman och erbjuder också handledning i att hålla i normutmanande utbildningar, anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar samt granskningar av eller stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial.

Sedan 2012 har hon arbetat med metoden Lås Upp som nu förvaltas av Mångkulturellt centrum. Lås Upp är en normutmanande metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagande av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom nämnda områden

Marit har varit med att utveckla högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger där hon också är en av de undervisande lärarna. Kursen görs i samverkan mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Marit har en bred erfarenhet gällande olika målgrupper och verksamheter och specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan.

Marit Nygård är en av författarna och metodutvecklarna bakom metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer. Marit har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum