Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh är fil dr i offentlig förvaltning och forskar om demokrati, offentliga organisationer och politisk deltagande med fokus på urbana studier. Hans intresseområden spänner över teman som urban politik, segregation, medborgardialoger, mångkulturalism, representation, (anti)rasism, hållbar utveckling, och den offentliga förvaltningens organisering. Han är verksam som forskare och föreläsare på Mångkulturellt centrum och knuten till REMESO och Tema etnicitet vid Institutionen för samhälls- och välfärdsforskning, Linköpings Universitet samt Mistra Urban Futures i Göteborg. Han har tidigare varit verksam som forskare och lärare på Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Avdelningen för Urbana och Regionala studier, KTH och Urbant Centrum i Hammarkullen.

 

AXPLOCK PUBLIKATIONER:

2015 Socialt hållbar stadsutveckling? Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad. Förvaltningshögskolans rapporter
136, Göteborg: Göteborgs universitet.

2015 Det våras för medborgardialoger. I ”Delaktighet och jämlikt inflytande”. Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning. SOU 2015:96. Stockholm 2015

2015 Understanding Participatory Governance  Arrangements in Urban Politics: Idealist and cynical perspectives on the politics of citizen dialogues in Göteborg, Urban Research and Practice. Volume 8, issue 2

2015 N.Tahvilzadeh, Montin S and M. Cullberg (2015) The urban politics of sustaining growth: Sustainability governance in the Gothenburg metropolitan area, School of Public Administration Working Paper Series 29

2014  Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen: Om sammanhållning och spänningar mellan stark och svag hållbarhet. 

2014 Tahvilzadeh, N. Cullberg, M. and Montin, S. (2014) Urban Challenges, Policy and Action in Gothenburg: GAPS project baseline study Mistra Urban Futures Report 2014:5. Gothenburg: Mistra Urban Futures

2012  Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap. Dissertation. University of Gothenburg: School of Public Administration.

2010  Immigrants and Members of Visible Minorities as Voters: Turnout and Party Choice. ”Sweden”. In: Bird, K., Saalfeld, T. & Wüst, A. M. (Eds.) The political representation of immigrants and minorities: voters, parties and parliaments in liberal democracies. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.

2010  Tahvilzadeh, N. and Karlsson, D. The Unrepresentative Bureaucracy. In: Strömblad, P., Bay, A.-H. & Bengtsson Bo (eds.) Diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. Newcastle: Cambridge Scholars.

Populärvetenskapliga skrifter och opinionsbildande artiklar

2014 Nazem Tahvilzadeh och Ann Legeby ”Bostadskvotering löser inte segregationen”, Expressen debatt 2014-11-28

2014 Nazem Tahvilzadeh och Stig Montin ”Debatten om västlänken missar de stora frågorna”, GP debatt 2014-11-22

2013  Tre punkter för en radikal demokratisering av staden. Arkitektur 5/13

2013  Förortsrörelsen: Antirasistisk klasskamp som platskamp. MANA #3/13

2013 Tahvilzadeh, Stenberg m.fl. (red). Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, Göteborg: Chalmers tekniska högskola.”Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling” (2013). Göteborg: Majorna.

2012  Den liberala antirasismen en återvändsgränd. SVT-debatt 2012-12-03

Föreläsningar, intervjuer och podcasts

Intervju med Demokratiutredningen.

Snåret, svensk byggtjänsts podcast. ”Medborgardialoger kan vara farligt för demokratin” 

Om framtidens medborgardialoger i stadsbyggnad.

Om hållbarhetspolitik.

 

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum