Vardagsrasism & vithetsnormen

Vardagsrasism & vithetsnormen

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre?

Vi belyser vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik diskuterar vi hur skillnadstänkandet ser ut i dagens Sverige och vad vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Om ras och vithet i det samtida Sverige, René León Rosales,Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt & Fataneh Farahani (red.)

Majoritetssvenskar i Storstockholm, Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius.

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige, Tobias Hübinette i samarbete med Samson Beshir & Victoria Kawesa.

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss!

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

 

 

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X