Vinnova beviljar medel till samarbetsprojekt som leds av Konstfack

Förstudien “Normkritisk visuell kommunikation” får 300 000 kronor från Vinnova och pågår från november 2014 till augusti 2015.

Projektet leds av Joanna Rubin Dranger, professorKonstfack, och litteraturvetaren Moa Matthis, och är ett samarbete mellan Konstfack, Handelshögskolan, Mångkulturellt Centrum, Unga Klara och Stockholms Dramatiska Högskola.

Förstudien är utformad i relation till ett gemensamt genomförandeprojekt som utvecklar ett kommunikativt verktyg för normkritiska perspektiv på visuella stereotyper. Projektet utgår från historiska och maktpolitiska analyser av stereotypa framställningar av människor som gör det möjligt att se att och hur bilder reproducerar och befäster normativa tankemönster.

Både genomförandeprojekt och förstudie utgår från den visuella representationens ökade betydelse, och syftar till metodutveckling vad gäller att identifiera och bryta normativ praxis inom visuell kommunikation.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X