Majoritetssvenskar i Storstockholm

Majoritetssvenskar i Storstockholm

Den sociala sammanhållningen i Sverige är i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en växande mångfald. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” som skrivits av Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius på uppdrag av Open Society Foundations inom projektet ”Hemma i Europa”.

Rapporten bygger på fokusgruppsamtal med majoritetssvenskar i södra Botkyrka, på intervjuer med olika aktörer i kommunen samt på tidigare forskning. Fokusgruppsamtalen och intervjuerna genomfördes under våren 2013. Huvudförfattare av rapporten är forskarna Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius från Mångkulturellt centrumOpen Society Foundations är ensam ansvarig för innehållet i rapporten.

”Majoritetssvenskar i Storstockholm” är en del av en serie studier som täcker sex städer i Europa: Århus, Amsterdam, Berlin, Lyon, Manchester och Stockholm. Projektet ”Europas vita arbetarklass” har initierats av Open Society Foundations projekt ”Hemma i Europa”. Projektet undersöker sex vita majoritetsbefolkningars vardagsupplevelser och deras åsikter om en rad olika frågor, bland annat sysselsättning, hälsa, utbildning, boende, politik och medier.

”Hemma i Europa”-projektet är en del av Open Society Foundations, som arbetar för att främja jämlikhet för grupper som är marginaliserade från det civila, politiska och kulturella livet i ett föränderligt Europa.

:: Läs rapporten här (obs Engelska)

:: Debattartikel i Svenska Dagbladet

:: Kort intervju med författarna (på engelska)

Gilla och följ oss här:
Translate »
X