Vad är 1000 dagar kultur?

 

Tusen initiativ under tusen dagar
I samband med att det i december 2019 var tusen dagar kvar till nästa riksdagsval gjorde ett tjugotal kulturaktörer i Sverige ett gemensamt upprop för att genomföra tusen aktiviteter under tusen dagar med målet att visa på kulturens roll för demokratin. Däribland Mångkulturellt centrum.

Den fria konsten inskränks allt mer
Idag ser en rad olika kulturinstitutioner i Sverige med oro på den nationalistiska och populistiska utvecklingen runt om i Europa. Även i Sverige ser vi allt oftare att politiska krafter börjar blanda sig i konsten och kulturen i högre utsträckning. Det förhållningssätt som gällt under lång tid, det vill säga att politiker beviljar medel till kulturen men inte blandar sig i själva innehållet, naggas allt oftare i kanten.

En förutsättning för demokrati
Demokrati är en förutsättning för det fria ordet. Det fria ordet är en förutsättning för demokrati. Historiskt har det visat sig att den mänskliga rättighet som handlar om att få tycka vad en vill måste erövras om och om igen.

Allt startar med debattartikel
Allt startar med en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 december 2019. De aktörer som ställer sig bakom debattartikeln vill att kulturens ställning stärks i grundlagen eftersom skyddet i dag inte är tillräckligt starkt för att stå emot politisk påverkan.

Samarbetet startades på initiativ av Riksteatern.

På sidan 1000dagarkultur.se går det att följa projektet.

#1000dagarkultur

 

Logga #1000dagarkultur