Detalj utställningen Bakro 2018

Bakro har rom i blodet

I samarbete med föreningen É Romani Glinda har Mångkulturellt centrum glädjen att presentera utställningen Bakro har rom i blodet.

I teckningar reflekterar karaktären Bakro över aktuella händelser som i olika utsträckning påverkar romernas tillvaro och liv och han är aldrig sen att ge svar på tal. Han åskådliggör vad diskriminering och utanförskap betyder på ett skämtsamt men också krasst vis; i hans värld resulterar de vanligaste fördomarna i att de blir parodier på sig själva.