FÖLJEFORSKNINGSPROJEKT PROJEKT STORSTAD

FÖLJEFORSKNINGSPROJEKT PROJEKT STORSTAD Projektet genomfördes huvudsakligen under perioden augusti 2017 till och med 2018 på uppdrag av Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet. Föremål för följeforskningen var Stockholmsidrottens satsning under två år för att genom metodutveckling öka föreningsidrottandet i fem stadsdelar i fem Storstockholmskommuner. Syftet var att fånga den lokala praktikförändring som projektledarna i respektive stadsdelar utvecklade.

SEKULÄR SVENSKHET I ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNINGEN

SEKULÄR SVENSKHET I ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNINGEN Projektet initierades som en del av Linnéprogrammets The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy administrerat av vår samarbetspartner Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet under perioden 2009–2018. Syftet för det 10-åriga programmet var att undersöka religionens ”återkomst” globalt och dess…