PILOTSTUDIE BALINGSHOLMSMODELLEN

PILOTSTUDIE BALINGSHOLMSMODELLEN Balingsholmsmodellen är en innovativ blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder för att återkommande undersöka rasismens effekter för olika grupper av befolkningen på nationell eller regional nivå utan att utgå på i förhand bestämda raskategorier. Det innebär att den kan generera kunskap om effekter av rasism utan att befästa gamla eller introducera nya kategorier…