STADSDELSSAMVERKAN, ETNISKA FÖRENINGAR OCH POLITISK INTEGRATION

Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration Forskningsprojektet, som finansieras av Formas, är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Projektet förlängs ett år (2023) och genomförs under ledning av docent Nils Hertting. Nina Edström fungerar som forskningsassistent. Forskningen består av en kommunstudie och en föreningsstudie, där betydelsen…