Positiva identitetsuttryck i skolan

Positiva identitetsuttryck i skolan Inom detta projekt undersöks arbete med identitetstexter i skolor belägna i stigmatiserade multietniska stadsdelar. Projektet fokuserar elevernas egen produktion av texter i bred mening (t.ex. berättelser, poddcasts, filmer, webbsidor) i en kollektiv process som stärker positiva identitetsuttryck och möjliggör en dialog mellan elevernas och centrala aktörer i närområdet. Detta projekt leds…