COMMUNITY ARCHIVING

Community Archiving Detta långsiktiga projekt, under ledning av René León Rosales, undersöker hur lokalt initierade processer som gagnar den hållbara utvecklingen av gemenskaper i stigmatiserade multietniska stadsdelar kan växa fram, stärkas och normaliseras. Detta görs utifrån en bred definition av vad som kan inrymmas i s. k. community work. Inom denna ram undersöks arkiv skapade…