MKC i Kapstaden, SASUF Sustainability forum

MKC på hållbarhetsforum

MKC-forskaren Johanna Gondouin har deltagit på konferensen SASUF Sustainability Forum, Research and Innovation Week, i Kapstaden, där hon tillsammans med Åsa Eriksson, Stockholms universitet, och Tessa Moll, University of the Witwatersrand, Johannesburg, arrangerade workshopen Biopolitics as geopolitics. Emerging reproductive value chains and extractive labour practices, och presenterade sitt nya forskningsprojekt Expanding Markets in Life: Exploring emerging ART…