Vi är ju grannar! Ett år efter vernissage

Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten För snart ett år sedan, 8 oktober 2021, invigde vi utställningen Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten på Mångkulturellt centrum. Titeln ”Vi är ju grannar” kan föra tankarna till goda grannrelationer, eller goda relationer som sätts på spel på…

Logga för Night of ideas

Idéernas Natt (Nuit des idées) digital konferens 28 januari 2021

Idéernas Natt (Nuit des Idées) hålls online den 28 januari 2021 Idéernas Natt (Nuit des idées) hålls online den 28 januari 2021, i Frankrike såväl som resten av världen, på temat ”Nära” och anordnas av Franska Institutet. I Sverige organiserar Franska Institutet en digital konferens i samarbete med Mångkulturellt centrum, Goethe Institut Schweden på temat…

Fler delar staden - konferensbild

Fler delar staden – en konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå

Världen är förändrad. Demokratin utmanas! Städer, inte nationer, tar täten för att utveckla politik och praktik som värnar mänskliga rättigheter och demokratin. Föreningen Unesco LUCS, i samverkan med 30-årsjubilerande Mångkulturellt centrum, arrangerar en omvärldskonferens med presentationer och workshops. På vilka sätt kan vi arbeta mer långsiktigt och lära av varandra? Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift…