Edda Manga och Fanny Wendt Höjer, foto: Peter Homqvist

Vems rättigheter? Vilken demokrati? – kostnadsfri digital konferens

Demokratin i världen är i gungning och på många håll ifrågasätts demokratiska värderingar i allt högre grad. Vilka utmaningar finns, och varför? Vilka är delaktiga i demokratin och vad kan göras för att stärka den? Den 10 december håller Ordfront i samarbete med Mångkulturellt centrum en högaktuell digital konferens på temat. Under en spännande uppsättning digitala panelsamtal hör vi…

Information från MKC under coronapandemin

Information från MKC under coronapandemin Senast uppdaterad: 2020-11-19 Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens senaste skärpta rekommendationer och allmänna råd. Med anledning av regeringens nya skärpta allmänna råd (2020-11-16) för att förhindra smittspridningen av coronaviruset, håller Mångkulturellt centrums fysiska mötesplats, MKC på Fittja gård, tillfälligt stängt från och med måndag 23 november 2020, och tillsvidare. Vi…

Minnesord över Anders Arnesson och Nils Oskar Nilsson

I början av året nåddes vi av det sorgliga beskedet att två av MKC:s tidigare ordförande avlidit inom loppet av två veckor. Båda bidrog engagerat till MKC:s utveckling under lång tid. Anders Arnesson (ordförande 1987–1991 samt under perioden 1995–2006), var som socialdemokratiskt kommunalråd den som tog ut de grundläggande organisatoriska stegen i uppbyggnaden och planeringen…