Orientalism : podd

Den palestinsk-amerikanske litteraturhistorikern Edward Saids bok Orientalism från 1978 tillhör det senaste halvseklets stora akademiska klassiker. I studien visar Said hur västerlandets förment fredliga intresse för det som kallats Orienten i själva verket var intimt sammankopplat med de koloniala och imperialistiska ambitionerna. Med början i Napoleons expedition till Egypten strömmade både nidbilder och exotiserande framställningar av Mellanöstern…

Att bevara minnen – ett samtal om det muntliga berättandet som kulturarv, 10 juni 18.00 (digitalt)

Att bevara minnen – Ett samtal om det muntliga berättandet som kulturarv Hur kan man på bästa sätt agera för att på ett etiskt sätt lyfta fram berättelser om det ohyggliga, med respekt för både de som deltar med sina berättelser och de personer som får ta del av dem?   Digitalt samtal med Malin…

Transfrågan sekundär i Kajsa Ekis Ekmans analys av kön

Kajsa Ekis Ekman vill återföra kampen mot könsförtryck till sin materiella ”bas”, men hennes analys fokuserar på språk och tänkande och lämnar kärnfrågan obesvarad, skriver Edda Manga. Feminismens subjekt är kvinnor, definierade som kroppar som kan föda barn, vilka utgör en klass i sig i förhållande till samhällets nuvarande reproduktionssätt. Det är den grundläggande premissen i Kajsa…

Den svenska icke-rasismen och den empiriska verkligheten

I en krönika den 22 juni i Sveriges Radios Godmorgon, världen hävdade författaren och journalisten Nina Solomin att vithetsstudier, eller rasismforskning, ägnar sig åt fel saker, saknar beröring med verkligheten och sorterar människor utifrån färg. Nu svarar fyra tunga forskare från fältet med empiri och krav på fakta, från både skribenter och utgivare. Att yngre…