Demokratin och det politiska – Essäer om samtidens politiska tillstånd

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin – som under 1900-talet firade stora triumfer och etablerades som någon sorts överideologi – i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som åtminstone delvis går att föra tillbaka på högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar…

Radical-Nationalist Podcasting under a Post-Fascist Condition

This article sketches fascism’s ideological morphology under a post-fascist condition. It builds empirically on three years of ethnographic studies of the radical-nationalist podcast Motgift[Antidote], disclosing that (i) fascist multivocality characterizes and feeds the rhizomic structure of Swedish radical nationalism; (ii) fascist narration locates protagonists and antagonists in driving a plot of ‘genocide against the white race’;…

Kvinnan 2.0 Fantasier och begär

Så vad är en kvinna? Ett begrepp, ett språkligt fenomen vars mening bestäms av betydelsekedjor och binära system? En kropp som materialiseras och blir köttslig genom den ständiga iscensättningen och de oundvikliga beröringar som den sociala verkligheten vållar? Det som tar vid före talet och när symbolerna tystnar? En politisk kategori: feminismens subjekt, ett av…

Researching Otherwise-Autoethnographic Notes on the the 2013 Stockholm Riots

Market adaptation, fragmentation and precariousness have been widely documented as problematic features of knowledge production processes in the university. This article follows an undercurrent of critical scholarship to explore how paths of resistance can be opened up by researching otherwise. The article builds on autoethnographic notes from a collective and non-funded research project aimed at…

Podcast ethnography

This article introduces the method of podcast ethnography. The method encompasses three general stages: to explore a podcast from a particular social field, to engage with it through careful, ethnographic reflexivity and to examine the podcast by developing typologies and themes expedient for analysis. Podcast ethnography is beneficial due to its spatial and temporal flexibility; observing a podcast universe can be performed…