Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen? På vilka sätt reproducerar vissa visuella uttryck olika former av rasism? Hur dechiffrerar vi betydelserna bakom bilderna för att undvika att bidra till destruktiva samhällsstrukturer? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper förmedlade genom bild…

Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt

Den 30 maj lanserade Mångkulturellt centrum www.bildersmakt.se, en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer, artiklar och fördjupningsmaterial om rasistiska stereotypa bilder. Kunskapsbanken Bilders Makt är ett folkbildande verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Kunskapsbanken innehåller även förslag på pedagogiska övningar som Mångkulturellt centrum kommer att pröva och utveckla vidare inom vår utbildningsverksamhet. Texter och bildval har tillkommit i nära samarbete…