Öka din kunskap om rasism!

Här hittar du våra digitala verktyg som behandlar rasism. Verktygen lär dig mer om hur vi som individer och institutioner kan motverka och öka vår förståelse för den strukturella rasismen vi alla verkar i och många av oss påverkas av. Att utbilda sig och lära sig mer är ett sätt att bli medveten om och…

Kunskapsbanken Bilders Makt

Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen och varandra? På vilka sätt reproducerar visuella uttryck olika former av rasism? Med vilka argument försvaras rasistiska bilder? Hur kan vi lära oss att känna igen och motverka rasistiska stereotyper i visuella framställningar? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum ett webbaserat verktyg…

Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt

I maj 2017 lanserade Mångkulturellt centrum www.bildersmakt.se, en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer, artiklar och fördjupningsmaterial om rasistiska stereotypa bilder. Kunskapsbanken Bilders Makt är ett folkbildande verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Kunskapsbanken innehåller även förslag på pedagogiska övningar som Mångkulturellt centrum kommer att pröva och utveckla vidare inom vår utbildningsverksamhet. Texter och bildval tillkom i nära samarbete med en…