Illustration detalj Reality Check

Rasism(er) – Reality Check

På vilka sätt skiljer sig olika former av rasism från varandra? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger vi märke till olika rasismer i vår vardag? Denna utbildning erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism och deras säregenheter. Under utbildningen rör vi oss mellan samtida rasistiska strukturer och undersöker dess historiska…