Språk och inkludering

Språk och inkludering

Vilka ord bör vi använda och undvika för att inte säga ”fel”? Hur hänger språk och verklighet ihop och hur kan vi utmana diskriminerande normer genom språkbruk? Hur kan vi förstå det motstånd som uppstår när gamla ord ifrågasätts och nya begrepp introduceras? Hur kan vi skapa en trygg arbetsmiljö där frågor kring språk och…

Flaggor minoritetsspråk

Nationella minoriteter

Vad vet du om de nationella minoriteterna, deras språk och historia i Sverige, historiska oförrätter och vägen till nationell minoritetsstatus? Hur kan de nationella minoritetsspråken synliggöras och revitaliseras? Hur ska myndigheter och organisationer förhålla sig till lagstiftningen och internationella konventioner? Detta utbildningstema kan bokas med tre olika spår/inriktningar: Nationella minoriteter då och nu, Sverigefinnar och…

En bra svenska

Den här antologin utgör en delrapport från forskningen inom “Språk och miljö-projektet vid Mångkulturellt centrum och Utbildningsförvaltningen Botkyrka. Projektet har pågått sedan 1991. För några år sedan började känslan sprida sig hos skolansvariga i Botkyrka, att barn till invandrade föräldrar inte hade en tillräckligt positiv språkutveckling för att kunna fullfölja en framgångsrik skolgång. Tanken väcktes att språkproblematik var något mer…