Child marriage and sexularism in Sweden: Constructing the nation racializing migrants

This article investigates the discourse on child marriage as reflected in the entire corpus of official investigations Statens Offentliga Utredningar (SOU) and government bills (Prop.) proposing legislative measures against child marriage in Sweden since the first motions on the issue were drafted in 2001. It analyzes them as instances of sexularism: a form of secularism…

De gör massivt tidsdokument om corona för framtiden – P4 Stockholm | Sveriges radio

  Lyssna på reportaget av P4 Stockholm här Mångkulturellt centrum, med stöd av forskningsrådet Formas, vill skapa ett stort corona-arkiv för framtida forskning. Därför har de genomfört 200 intervjuer på tio olika språk i Botkyrka för att ta reda på hur pandemin har påverkat deras vardag. ”Det fanns så himla många spekulationer om varför pandemin…

Demokratin och det politiska – Essäer om samtidens politiska tillstånd

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin – som under 1900-talet firade stora triumfer och etablerades som någon sorts överideologi – i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som åtminstone delvis går att föra tillbaka på högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar…

Orientalism : podd

Den palestinsk-amerikanske litteraturhistorikern Edward Saids bok Orientalism från 1978 tillhör det senaste halvseklets stora akademiska klassiker. I studien visar Said hur västerlandets förment fredliga intresse för det som kallats Orienten i själva verket var intimt sammankopplat med de koloniala och imperialistiska ambitionerna. Med början i Napoleons expedition till Egypten strömmade både nidbilder och exotiserande framställningar av Mellanöstern…

Transfrågan sekundär i Kajsa Ekis Ekmans analys av kön

Kajsa Ekis Ekman vill återföra kampen mot könsförtryck till sin materiella ”bas”, men hennes analys fokuserar på språk och tänkande och lämnar kärnfrågan obesvarad, skriver Edda Manga. Feminismens subjekt är kvinnor, definierade som kroppar som kan föda barn, vilka utgör en klass i sig i förhållande till samhällets nuvarande reproduktionssätt. Det är den grundläggande premissen i Kajsa…