Mobila verkstan

Projekt med ensamkommande afghanska pojkar

I den Mobila verkstan erbjuder vi en uppsökande verksamhet där vi har möjlighet att delta i evenemang, eller vara på skilda platser. Vi packar med oss material och kommer dit där det för tillfället finns ett behov. Dessa platser kan vara fritidshem, hvb-hem eller hos någon aktiv förening. En naturlig målgrupp för denna verkstadsgren har varit och är ensamkommande barn och unga.

Kontakt: utbildning@mkcentrum.se