Musiksupporten – för ökad inkludering i den svenska musikindustrin

MKC är genom NoBo-studion på Fittja gård samarbetspart i projektet Musiksupporten, ett initiativ med stöd från Arvsfonden.

Logga Musiksupporten
Musiksupporten är en nationell plattform för fysiska och digitala möten mellan professionella aktörer från musikbranschen och unga från socioekonomiskt utsatta områden, för att unga ska lättare kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.

Genom en digital plattform kommer Musiksupportenjliggöra för unga talanger som på olika sätt vill verka inom musiken att bland annat söka mikrostöd, få branschkunskap och få direktsupport i frågor som gäller deras musikkarriär.

Musiksupporten drivs av organisationerna Fanzingo och Mångkulturellt centrum – MKC med stöd av Arvsfonden. Projektet har sin bas i Botkyrka men verkar genom olika samarbeten med bland andra ABF och Studiefrämjandet och den digitala plattformen musiksupporten.se även nationellt.

Projektet Musiksupporten kickade igång hösten 2019 med konferensen ”Fuck branschen” på MKC som drog bred publik från den traditionella musikbranschen och lokala aktörer. Plattformen www.musiksupporten.se lanserades under 2020!

Följ oss på instagram @musiksupporten.se #musiksupporten

4 snabba frågor till Ceylan Holago om konferensen The Woke up call, Musiksupporten och independentscenerna i förorten i musikindustrin.se, publicerad 26 januari 2021 hittar du HÄR.

 

Boka våra studios, gratis

För frågor om våra musikstudios, kontakta

medialabbet@fanzingo.se
maria.sundstrom@mkcentrum.se

 

NoBo Kulturförmedling – nu en del av Musiksupporten.se

NoBo startade på Mångkulturellt centrum – MKC under 2016 som ett initiativ för unga vuxna, med visionen om att alla – utan undantag – ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. En fysisk plats för lärande och producerande i vid mening; studio, text, omslag och arrangemang. En plats för nya relationer och möten som sker med kultur som verktyg. Med tron på kultur som initieras, produceras och konsumeras av medborgaren själv och hens drömmar och idéer.

Genom bidraget Kreativa platser fördelade Kulturrådet 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten, varav NoBo Kulturförmedling var ett, utformades utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Målet med bidraget Kreativa platser var att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende skulle därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget var en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden, genom Kulturrådet och Statens konstråd.