Öppna verkstan

Hösten/vintern 2020/21 har vi ingen planerad verksamhet

Mångkulturellt centrums Öppna verkstad vänder sig till barn från sex år. De flesta kommer från vårt närområde, men här har de också möjlighet att träffa andra barn. I denna verkstad undersöker vi vad ett konstnärligt uttryck kan innebära och vi skapar på så sätt kunskap om oss själva och om vår omgivning, både mentalt och fysiskt. Vår ambition är att jobba långsiktigt med hållbarhet och med självförtroendeskapande övningar.

Kontakt:  Luz Miranda