Mångkulturellt centrums biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007.

Dessa rapporter finns till utlån i biblioteket. Rapporterna kan även laddas ner som pdf-filer från vår hemsida via länkarna nedan. Rapporterna är sorterade på årtal och sedan döpta efter rapportens namn. Skulle du ha svårt att hitta något eller sakna något är du varmt välkommen att kontakta oss: biblioteket@mkcentrum.se
Rapporter

Bilagor till Rapport Integration 2003

Rapporter