Mångkulturellt centrums biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007.

Integrationsverkets rapporter finns till utlån i biblioteket. Rapporterna kan även laddas ner som pdf-filer från vår hemsida via länkarna nedan. Integrationsverkets rapporter är sorterade på årtal och sedan döpta efter rapportens namn. Skulle du ha svårt att hitta något eller sakna något är du varmt välkommen att kontakta oss: biblioteket@mkcentrum.se.

Integrationsverkets rapporter sorterat per år

Rapporter

Bilagor till Rapport Integration 2003

Rapporter