Yafet Lemessa - Personalen på MKC
Yafet Lemessa

Utbildare

Anja Norell
Anja Norell

Utbildningschef och forskningsassistent

Tel: 08–120 259 33