Tillgång till Coronatidsarkivet

 

Intervjusamlingen Coronatidsarkivet är avsedd för forskning. En papperskopia av materialet finns tillgängligt på Mångkulturellt centers bibliotek för allmänheten och kan tillgås av forskare som pdf om deras forskning uppfyller vissa etiska kriterier och de förbinder sig att inte sprida materialet.

Vem får tillgång till Coronatidsarkivet i PDF-form?

Du som forskar eller gör research kan få tillgång till Coronatidsarkivet om din forskning inte bedöms kunna vara till skada för intervjupersonerna och deras sociala omgivning och om du:

  • forskar på högskolenivå
  • skriver avhandling eller uppsats på lägst mastersnivå
  • är etablerad författare eller journalist
  • gör research för konstnärlig verksamhet

Tillgång för forskare bedöms av Mångkulturellt centrums bibliotekarie.

Även du som inte är forskare, men bor i norra Botkyrka kan få tillgång till samlingen eller delar av samlingen på PDF i vissa fall. Bedömningen görs individuellt av forskningsgruppen på Mångkulturellt centrum.

Skicka din förfrågan här
https://mkcentrum.se/cookie-policy/

Har du frågor om Coronatidsarkivet?

Kontakta Edda Manga, vetenskaplig ledare och forskare hos Mångkulturellt Centrum.

E-post: edda.manga@mkcentrum.se

Tel: 08–120 259 05