Om rapporten ”Det är så orättvist”

 

“Det är så orättvist” – avhandlar Botkyrkaungdomars upplevelser av covid-19-pandemins konsekvenser för deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Rapporten är framtagen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Den här studien undersöker hur ungdomar mellan 16 och 26 år i norra Botkyrka upplever att covid-19-pandemin påverkat deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Uppdraget genomförs inom ramen för Folkhälsomyndighetens arbete med att följa konsekvenserna av covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder ur ett brett folkhälsoperspektiv.

Huvudkällan till rapporten är Coronatidsarkivet, en intervjusamling om 200 intervjuer som Mångkulturellt centrum genomförde vid två intervjutillfällen i juni/juli 2020 och i februari 2021. Analysen har fokuserat på 39 intervjuer med 22 intervjupersoner som var 16–26 år gamla vid intervjutillfället. Utöver detta har vi analyserat intervjuer med föräldrar, lärare och tjänstepersoner (48 intervjuer med 34 intervjupersoner) som refererar till ungas erfarenheter. Vi har använt diskursanalytisk metod för att identifiera mönster i intervjupersonernas upplevelser om hur pandemin påverkat deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Författare:
Edda Manga, Anja Norell och Julia Peralta, 2022
Grafisk form & illustration:
Linnea Frank

Har du frågor om rapporten?

Kontakta Edda Manga, vetenskaplig ledare och forskare hos Mångkulturellt Centrum.

E-post: edda.manga@mkcentrum.se

Tel: 08–120 259 05