Vetenskapliga publikationer |

2022-2017

MKC:s vetenskapliga produktion spänner över peer-review granskade artiklar till monografier, artiklar i antologier och tidskrifter. Här tillgängliggörs våra samt delar av forskarnas produktion.

Nedan finns publikationer från nyast till äldst.

Sök efter publikationer

Child marriage and sexularism in Sweden: Constructing the nation racializing migrants

This article investigates the discourse on child marriage as reflected in the entire corpus of official investigations Statens Offentliga Utredningar (SOU) and government bills (Prop.) proposing legislative measures against child marriage in Sweden since the first motions on the issue were drafted in 2001. It analyzes them as instances of sexularism: a form of secularism…

Read more

Synchronization of the Corona Crisis

Crisis is a conceptual tool for synchronizing different experiences of time. It is operative in notions of the Financial Crisis, the Crisis of Democracy, the Climate Crisis—and the Corona Crisis. This article explores that synchronization through an empirical inquiry into the different timescapes of the Corona Crisis. It builds empirically on 200 interviews with residents in Norra Botkyrka,…

Read more

Barns perspektiv på svensk vardagsrasism

BARNS PERSPEKTIV PÅ SVENSK VARDAGSRASISM Tidigare forskning har visat att barn återkommande utsätts för rasism i den svenska skolan, en samhällsinstitution med målet att motverka alla former av diskriminering. Den här artikeln undersöker varför skolelever fortsätter att utsättas för rasism trots den svenska skolans antirasistiska ambitioner. Problemet angrips genom att analysera svensk vardagsrasism med hjälp…

Read more

Demokratin och det politiska – Essäer om samtidens politiska tillstånd

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin – som under 1900-talet firade stora triumfer och etablerades som någon sorts överideologi – i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som åtminstone delvis går att föra tillbaka på högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar…

Read more

Radical-Nationalist Podcasting under a Post-Fascist Condition

This article sketches fascism’s ideological morphology under a post-fascist condition. It builds empirically on three years of ethnographic studies of the radical-nationalist podcast Motgift[Antidote], disclosing that (i) fascist multivocality characterizes and feeds the rhizomic structure of Swedish radical nationalism; (ii) fascist narration locates protagonists and antagonists in driving a plot of ‘genocide against the white race’;…

Read more

Researching Otherwise-Autoethnographic Notes on the the 2013 Stockholm Riots

Market adaptation, fragmentation and precariousness have been widely documented as problematic features of knowledge production processes in the university. This article follows an undercurrent of critical scholarship to explore how paths of resistance can be opened up by researching otherwise. The article builds on autoethnographic notes from a collective and non-funded research project aimed at…

Read more

Podcast ethnography

This article introduces the method of podcast ethnography. The method encompasses three general stages: to explore a podcast from a particular social field, to engage with it through careful, ethnographic reflexivity and to examine the podcast by developing typologies and themes expedient for analysis. Podcast ethnography is beneficial due to its spatial and temporal flexibility; observing a podcast universe can be performed…

Read more

The temporal nexus of collective memory mediation: print and digital media in Brazil’s Landless Movement 1984-2019

Social movement scholarship has increasingly shown how continuous mobilization depends on collective memory construction. This article sets out to study this formative activity in a changing media landscape. It asks how activists navigate the temporal nexus of collective memory mediation. The empirical focus is on Brazil’s Landless Rural Workers’ Movement (MST), a well-established organization that…

Read more

Sweden: The Otherization of the Descendants of Immigrants

This chapter offers a systematic review of the literature on educational inequality and school attainments of immigrants’ offspring in Sweden. The review covers research conducted between 1990 and 2015 and critically examines how different research traditions explain this inequality. The chapter begins by mapping the key characteristics of the Swedish educational system together with Swedish…

Read more

Activismo postmigrante: movimientos de justicia urbana en Suecia

Los nuevos movimientos emergentes de justicia urbana representan a los nuevos actores en la sociedad civil sueca; se ven a sí mismos como herederos de una tradición de los movimientos populares y de las luchas que originaron el Estado de bienestar. Durante los años 2000 esto se fortaleció cada vez más debido a un movimiento…

Read more

Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom den svenska förortsrörelsen

I sin artikel undersöker René León Rosales och Aleksandra Ålund de processer som villkorar och möjliggör framväxten av en subjektsposition som aktivist bland ungdomar tillhörande en postmigrant-generation inom den svenska urbana rättviserörelsen som kallats den nya ”förortsrörelsen”. Artikeln utgör en fallstudie av Megafonen, en ungdomsledd organisation grundad i Husby som var central för framväxten av…

Read more

Becoming an Activist Citizen: Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban Movement

Focusing on activism within a new “suburban movement” (förortsrörelse) in Sweden, this article explores the processes of becoming an activist from the perspective of post-migrant youth. The authors ask how individual identities are formed under conditions of social subordination and cultural stigmatization. Using interviews with urban activists the authors elaborate how this experience is contingent…

Read more