Våra forskare

Våra forskare arbetar ofta nära personer och verksamheter på fältet. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar och perspektiv, och skapa underlag för nyanserade diskussioner, vilket vi gör genom att bl.a. erbjuda utbildningar och kompetensutveckling för organisationer, myndigheter och civilsamhället.

Vad våra forskare gör

Vi driver både egna forskningsprojekt och samverkar med andra forskningsinstitutioner. En del av vår verksamhet utgörs av uppdragsforskning, i form av offentligt finansierade utrednings-, utbildnings- och utvärderingsuppdrag och studier av mångfald i organisationer.

Våra forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller publiceras på vår hemsida. Forskningen ligger ofta till grund för våra utställningar. Inom ramen för forskningen erbjuder vi öppna föreläsningar, seminarier och konferenser.

För frågor kring forskningssamarbete kontakta gärna:
Nina Edström 08–120 259 14

Kontakta oss gärna

Fil mag socialantropologi
dev.mkcentrum.se/nina-edstrom
08–120 259 14
Vetenskaplig ledare, forskare
08–120 259 05

Fil dr i etnologi (tjänstledig)
070-794 80 78