Våra forskare

Forskarna arbetar ofta nära personer och verksamheter på fältet. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar och perspektiv, och skapa underlag för nyanserade diskussioner, vilket vi gör genom att bl.a. erbjuda utbildningar och kompetensutveckling för organisationer, myndigheter och civilsamhället.

Vi driver både egna forskningsprojekt och samverkar med andra forskningsinstitutioner. En del av vår verksamhet utgörs av uppdragsforskning, i form av offentligt finansierade utrednings-, utbildnings- och utvärderingsuppdrag och studier av mångfald i organisationer.

Våra forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller publiceras på vår hemsida. Forskningen ligger ofta till grund för våra utställningar. Inom ramen för forskningen erbjuder vi öppna föreläsningar, seminarier och konferenser.

För frågor kring forskningssamarbete kontakta gärna:
Forskningsledare – René León Rosales 08-120 259 07

Kontakta oss gärna

FORSKNINGSASSISTENT
dev.mkcentrum.se/nina-edstrom
08–120 259 14

PHD. I IDÉHISTORIA
08–120 259 05

FIL. DR. I ETNOLOGI, FORSKNINGSLEDARE
08–120 259 07