Banner - Grannar

Vi är ju grannar

– en utställning om folkmord och brott mot mänskligheten

 

8 oktober 2021 öppnades utställningen Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten.

Titeln ”Vi är ju grannar” kan föra tankarna till goda grannrelationer, eller goda relationer som sätts på spel på grund av politiska konflikter. Meningen kan också syfta på de nya grannar man får när man migrerar till Sverige. Vi är ju grannar – men vad vet vi egentligen om varandras historia?

 

” – Det finns en föreställning om att svenskar inte har upplevt folkmord, men det stämmer inte. Med vår insamling och utställningen i höst vill vi synliggöra berättelser från människor som lever i Sverige och har erfarenheter av folkmord, brott mot mänskligheten och krig”  – säger Mångkulturellt centrums bibliotekarie Tal Lewinsky i ett reportage om utställningen tillsammans med Amnesty Press.

Om utställningen

”Vi är ju grannar” syftar på en chock över vad grannar kan göra mot varandra men också att offer och förövare, eller ättlingar till offer och förövare lever grannar med varandra idag.

”Vi tror att ett foto kan förändra människors liv och att vi genom fotografering kan behålla minnen vid liv.” Rohingyatography.

I utställningen förklaras både begrepp och historiska skeenden och fördjupar olika frågor om folkmord och brott mot mänskligheten och vad det får för betydelse i dag och i framtiden. Med stöd av filmer, konst, och insamlade berättelser och forskning vill vi höja kunskapen om dessa svåra frågor.

Vi tar också upp hur och varför vi på olika sätt försöker hålla minnet av dessa ohyggliga brott levande. Det som hänt historiskt eller pågår får följder som sträcker sig över generationer, landsgränser och påverkar dagens politik och samhällen och grannskap.

Filmerna i utställningen är en samproduktion av Fanzingo och MKC.

Urval av konstverk i utställningen

The Story of My People
Konstverk — Hanna Al-Haek

Infertile Grounds
Fotografiserie — Sandra Vitaljic

The Nomad Pacifiers
Konstverk — Ana Maria Almada De Alvarez

Röster från ett flyktingläger
Fotografier— MKC i samarbete med Field Photography Collective och Rohingyatography.

 

Utställningen lyfter personliga berättelser från bland annat Botkyrkabor och är en del av ett bredare kunskapsuppdrag från Botkyrka kommun som även innefattar programpunkter och en temakonferens våren 2022.

Boka visningar

Boka visningar. Gratis för skolgrupper från Botkyrka kommun.

Att minnas migrationen

Mångkulturellt centrum har via insamlingsverksamheten Att minnas migrationen samlat in svenskars erfarenheter av migration samt folkmord och brott mot mänskligheten. Dessa berättelser är en del av det svenska kulturarvet. I utställningen lyfts både ärvda minnen och egna erfarenheter.

Insamlingen och utställningen avgränsar sig till folkmord och brott mot mänskligheten från 1900-talet fram till idag och pågår parallellt under utställningsperioden.

 

Vill du dela din berättelse?

Du kan lämna in din skriftliga berättelse direkt i utställningen eller skicka in den till: minnen@mkcentrum.se.

  •  Du kan skriva på valfritt språk och bestämmer själv hur lång texten ska vara.
  •  Du bestämmer vad du vill berätta om.
  •  Det går att vara anonym.
  • Alla berättelser arkiveras.

Under utställningsperioden kommer ett urval av inskickade berättelser att läggas till i utställningen. Har du frågor om insamlingen kan du kontakta oss via minnen@mkcentrum.se