Vi är ju grannar

– en utställning om folkmord och brott mot mänskligheten

 

8 oktober inviger vi utställningen Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten. Utställningen lyfter personliga berättelser från bland annat Botkyrkabor och är en del av ett bredare kunskapsuppdrag från Botkyrka kommun som även innefattar programpunkter och en temakonferens våren 2022.

I utställningen förklaras både begrepp och historiska skeenden och fördjupar olika frågor om folkmord och brott mot mänskligheten och vad det får för betydelse i dag och i framtiden. Med stöd av filmer, konst, och insamlade berättelser och forskning vill vi höja kunskapen om dessa svåra frågor.
Vi tar också upp hur och varför vi på olika sätt försöker hålla minnet av dessa ohyggliga brott levande. Det som hänt historiskt eller pågår får följder som sträcker sig över generationer, landsgränser och påverkar dagens politik och samhällen och grannskap.

 

Titeln ”Vi är ju grannar” syftar på en chock över vad grannar kan göra mot varandra men också att offer och förövare, eller ättlingar till offer och förövare lever grannar med varandra idag. Titeln kan föra tankarna till goda grannrelationer, eller goda relationer som sätts på spel på grund av politiska konflikter. Meningen kan också syfta på de nya grannar man får när man migrerar till Sverige. Vi är ju grannar – men vad vet vi egentligen om varandras historia?

Bokade visningar från och med 25 oktober. Gratis för skolgrupper från Botkyrka kommun.

affisch Vi är ju grannar

Mångkulturellt centrum har via insamlingsverksamheten Att minnas migrationen samlat in svenskars erfarenheter av migration samt folkmord och brott mot mänskligheten. Dessa berättelser är en del av det svenska kulturarvet. I utställningen lyfts både ärvda och egenupplevda erfarenheter personer som migrerat till Sverige bär på. Insamlingen och utställningen avgränsar sig till folkmord och brott mot mänskligheten från 1900-talet fram till idag och pågår parallellt under utställningsperioden.