Educare – temanummer om rasism i skolan

Utbildning och kunskapsproduktion har ofta framställts som rasismens värsta fiender När detta upprepas okritiskt riskerar det dock att skapa en berättelse om moderna utbildningsinstitutioner som ”fria” från rasism, något som i värsta fall bidrar till att dölja pågående diskriminerande praktiker i skolorna. I ett temanummer av Educare utforskas exempel på ”färgblindhet” i svenska klassrum och…

Detaljer

”Kan rasism mätas?” Tidskriften Kurage, Tema ojämlikhet, 2020

Rasism producerar ojämlikhet. Den påverkar livsvillkoren på en mängd samhällsområden: hälsa, förväntad livslängd, arbete, disponibel inkomst, kapital, finansieringsmöjligheter, bostad, trygghet, tillskriven trovärdighet i rättsväsendet, representation i beslutande organ. Som Göran Therborn visar i sin bok Ojämlikhet dödar finns det numera stora skillnader i förväntad livslängd hos olika grupper även i rika välfärdssamhällen. Den globala ojämlikheten…

Detaljer

FreeZone i Haninge: En utvärdering

Det idéburna offentliga partnerskapet FreeZone har erbjudit kulturverksamhet för unga i åldrarna femton till tjugofem år i Haninge sedan april 2018. I linje med Haninge kommuns kulturpolitiska mål1 att samverka med civilsamhället har kommunen gått samman med Arbetarnas bildningsförbund Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län (härifrån ABF respektive SV), två lokalt välförankrade studieförbund, för…

Detaljer
Demokrati - skylt

Aktivism och jämlikhet – nuförtiden och i framtiden, fredag 22 november på MKC

Aktivism och jämlikhet – nuförtiden och i framtiden En konferens om ökad ojämlikhet i samhället, städer, platser och kvarter. Fredagen den 22 november på Mångkulturellt centrum i Fittja Kl 09.00–22.00.  Som en del i arbetet med demokratiutställningen En för alla, alla för vem? står centret värd för en konferens om ökad ojämlikhet i samhället, städer,…

Detaljer