Mångfald - utbildningstema på MKC

Mångfald och inkludering

Vad innebär mångfald och hur förhåller sig mångfald till en inkluderande verksamhet? Vilken kunskap och vilka begrepp är användbara och relevanta för att bereda plats för mångfald i den egna organisationen? I detta utbildningstema pratar vi om mångfald och inkludering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vi fördjupar oss i begrepp och aktuella diskussioner kring rasism(er) och etnicitet…

Detaljer
Kunskapsbanken Bilders Makt

Bilders makt

Hur påverkar bilder och visuell representation sättet vi förstår världen och varandra? På vilka sätt reproducerar visuella uttryck olika former av rasism? Med vilka argument försvaras rasistiska bilder? Hur kan vi lära oss att känna igen och motverka rasistiska stereotyper i visuella framställningar? Med grund i forskning och praktik erbjuder Mångkulturellt centrum ett webbaserat verktyg…

Detaljer
Genusbild

Genus

Vilka frågor är aktuella att diskutera när det gäller genus och jämställdhet i dagens Sverige?  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism i vårt samhälle? Hur kan vi utmana normer kopplat till kön och diskriminering i vår vardag på våra arbetsplatser? I detta utbildningstema går vi igenom utvald genusteori och begrepp på ett lättillgängligt och…

Detaljer
Begripliga begrepp - utbildniningstema på MKC

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er. Kultur, etnicitet, vardagsrasism, diskrimineringsstruktur, språkaktivism, performativitet,…

Detaljer
Vad tycker du? Utbildningstema på MKC

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och förskjutningar och vad innebär begreppen i praktiken? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla människor i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare. Mångkulturellt centrums utbildningar i Interkulturella processer…

Detaljer