#vistårinteut: En ny rörelse samlar sig – Feministiskt perspektiv – Edda Manga

”En ensamkommande, vars namn inte är utskrivet i programmet, avslutade den juridiska panelen med orden: – Jag tror att också vi har rätt att leva, vi är också människor.” Psykologer, socionomer, lärare och ensamkommande. Alla trötta på en omänsklig asylpolitik. Edda Manga rapporterar från #vistårinteut-konferens i helgen. Efter ett hemskt personalmöte där de nya asyllagarna…

Detaljer

MKC har fått medel för forskning om att mäta diskriminering

Mångkulturellt centrum har av Vetenskapsrådet beviljats 4 900 000 kronor för projektet ”Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?” inom ramen för årets särskilda utlysning för forskning om rasism. Av 92 ansökningar beviljades 17 medel på sammanlagt  65 347 700. Projektet syftar…

Detaljer

”Förord”, nyutgåva av Edward Saids Orientalism, Stockholm, Ordfront, 2016

När jag gick i skolan noterade jag vissa berättelser som skavde. Jag minns i synnerhet en gång vår lärarinna i historia talade om upptäckten av Stilla havet: »Den modige Vasco Nuñez de Balboa upptäckte Stilla havet 1513. Han leddes dit av ›indianen‹ Panquiaco.« Mitt barnsliga sinne för logik fann berättelsen absurd. Nuñez de Balboa kunde…

Detaljer

Provisoriska utopier – utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Mångkulturellt centrum gör på uppdrag av kommunledningsförvaltningen i Botkyrka en första extern utvärdering av arbetet med att implementera Strategi för ett interkulturellt Botkyrka som antogs av fullmäktige 2010. Tanken var från början att arbetet skulle utvärderas externt en gång per mandatperiod, men så skedde av olika skäl inte. Däremot gjordes en intern uppföljning 2014 vars…

Detaljer