Projekt Storstad – Följeforskning

Projekt Storstad Mångkulturellt centrum bedriver följeforskning på uppdrag av Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet. Föremål för forskningen är den satsning på hållbara och inkluderande strukturer för idrott som bedrivs i Stockholmsdistriktet – så kallad Projekt Storstad. Under åren 2017-2018 arbetar projektledare i fem kommun- och stadsdelar med föreningsutveckling, metodutveckling, utbildning av nya ledare och nya nätverk för…

Detaljer

Bildningsbyrån- tänka mot strömmen – med Cecilia Rodriguez och Edda Manga

Kubanskan Cecilia Rodriguez tankar ställde i slutet av 1700-talet den katolska kyrkans lärda män inför svårlösta frågeställningar och kastade henne själv i fängelse. Hon kallade sig ”monstret av extraordinär vällust” och ansåg sig ha ett pedagogiskt uppdrag sänt från Gud. Hon skulle, genom bikten, avslöja de okända ställen där den kvinnliga lusten nådde sitt maximum.…

Detaljer

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige

Detta är en kartläggning av återkommande undersökningar av rasistiska attityder och erfarenheter av rasism i Sverige. Kartläggningen har genomförts av forskarenheten på Mångkulturellt centrum (MKC) på uppdrag av Forum för levande historia (FLH), under hösten 2017. MKC kontaktades av FLH under augusti 2017 med en offertförfrågan angående uppdraget att genomföra denna kartläggning. I uppdraget ingick…

Detaljer

Skarpnäckslägret. Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Det så kallade Skarpnäckslägret iordningställdes 1959 av Stockholms stad för svenska romer i Stockholm som ännu saknade fast bostad. Lägret var i bruk till omkring årskiftet 1963-64.Syftet med den arkeologiska undersökningen var att fördjupa kunskapen om…

Detaljer
Fler delar staden - konferensbild

Fler delar staden – en konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå

Världen är förändrad. Demokratin utmanas! Städer, inte nationer, tar täten för att utveckla politik och praktik som värnar mänskliga rättigheter och demokratin. Föreningen Unesco LUCS, i samverkan med 30-årsjubilerande Mångkulturellt centrum, arrangerar en omvärldskonferens med presentationer och workshops. På vilka sätt kan vi arbeta mer långsiktigt och lära av varandra? Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift…

Detaljer