MKC har fått medel för forskning om att mäta diskriminering

Mångkulturellt centrum har av Vetenskapsrådet beviljats 4 900 000 kronor för projektet ”Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?” inom ramen för årets särskilda utlysning för forskning om rasism. Av 92 ansökningar beviljades 17 medel på sammanlagt  65 347 700. Projektet syftar…

Detaljer

”Förord”, nyutgåva av Edward Saids Orientalism, Stockholm, Ordfront, 2016

När jag gick i skolan noterade jag vissa berättelser som skavde. Jag minns i synnerhet en gång vår lärarinna i historia talade om upptäckten av Stilla havet: »Den modige Vasco Nuñez de Balboa upptäckte Stilla havet 1513. Han leddes dit av ›indianen‹ Panquiaco.« Mitt barnsliga sinne för logik fann berättelsen absurd. Nuñez de Balboa kunde…

Detaljer

Provisoriska utopier – utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Mångkulturellt centrum gör på uppdrag av kommunledningsförvaltningen i Botkyrka en första extern utvärdering av arbetet med att implementera Strategi för ett interkulturellt Botkyrka som antogs av fullmäktige 2010. Tanken var från början att arbetet skulle utvärderas externt en gång per mandatperiod, men så skedde av olika skäl inte. Däremot gjordes en intern uppföljning 2014 vars…

Detaljer

Aktuell och intressant antologi: Konsthantverk i Sverige

Konsthantverk har kallats slöjd, konst, design, pyssel, formgivning, brukskonst, hantverk och hemslöjd. Antologin är ett samarbetsprojekt mellan Mångkulturellt Centrum och Konstfack. Boken vill vidga  historieskrivning om konsthantverk, bortom traditionella materialuppdelningar och nationella förståelser. Historia betraktas här som något pågående, något som vi gör. Det är ingen neutral aktivitet utan den är platsspecifik. ”Se görande som den…

Detaljer

Interkulturellt perspektiv – ett viktigt verktyg för kommuner

Vardagen i många av Sveriges kommuner präglas idag av etnisk och språklig mångfald men också av segregation. Detta medför att allt fler i sin yrkesutövning möter situationer som kräver eller väcker behov av en fördjupad kritisk granskning av den egna verksamheten. Med ett interkulturellt perspektiv, och genom att utveckla nya arbetsmetoder, kan en kommun förbättra sin verksamhet för att bättre leva upp till demokratiska…

Detaljer