Välkommen till vandringsutställningen Reality Check

App/Spel
I det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism, får du en inblick i hur vardagen kan se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. Hur är det att leva som en ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism?

Utställning
Ungdomar runt om i Sverige har intervjuats och själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Nu blir berättelserna som ligger till grund för appen även en mobil utställning. I utställningen diskuteras frågorna om vad vardagsrasism är och hur en kan använda sitt civilkurage. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål.

Lärarhandledning
Det finns en lärarhandledning till appen. Den hittar du här
Handledningen är utformad för lärare, pedagoger och vuxna som arbetar med barn.

Utställningen visas i Länken på MKC 16 oktober – 8 november 2019 för att sedan resa till tre andra platser i Sverige.