Logga för NoBo av folket, för folket.

NoBo är en kulturförmedling och festivalorganisation som drivs av tanken att alla – utan undantag – ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. En fysisk plats för lärande och producerande, och en plats för nya relationer och möten som sker med kultur som verktyg. Här tror vi på kultur som initieras av medborgaren själv och hens drömmar och idéer, inte på kultur som skapas genom en forcerad delaktighetsprocess eller ett påtvingat entreprenörskap.

NoBo är en plats där både unga och vuxna kan utöva sina intressen gratis. Vårt viktigaste mål är att stärka medborgarna i Fittja och norra Botkyrka genom att ge dem verktygen som behövs för att kunna uttrycka sig och ta plats. Välkommen till NoBo i Fittja gård!

Kreativa platser – en del av Äga rum
Genom bidraget Kreativa platser fördelade Kulturrådet 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten utformades utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.
Målet med bidraget Kreativa platser var att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende skulle därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.
Läs utvärderingen av projektet på Kulturrådets sida.

Följ NoBo på Instagram
#NoBoFittja

REPLAY

NoBo är samarbetspart i projektet REPLAY med stöd från Arvsfonden

Syftet med projektet är att skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.

En viktig del i projektet är att skapa en digital plattform som en kommunikationskanal mellan målgruppen-, samarbetsorganisationerna Fanzingo, Nobo och Changers Hub och musikbranschen. Inom projektet kommer man att utveckla och genomföra workshops och kurser samt producera musikvideos medmera.

Metoden lyfter fram tre centrala begrepp; uppsökande, förankring och medvetandegörande. I projektet utgår man från organisationernas lokala förankring och de ungas egen delaktighet och behov i uppbyggnad av projektets aktiviteter. I de tre projektorganisationerna arbetar personer som själva har förankring i målgruppen.

Uppdaterat: augusti 2019

WOW – Way Out West – NoBo i Göteborg

#wowNoBo För andra året i rad deltog NoBo i Sveriges fetaste musikfestival, där vi i år lanserade en ny digital plattform som möjliggör för fler att delta virtuellt i de olika workshops, aktiviteter och kurser NoBo erbjuder. NoBo är MKC:s initiativ för unga, en kulturproducerande organisation som tillsammans med mediahuset Fanzingo och innovationshuset Changers Hub aktiverar unga att skapa sin egen framtid inom musikindustrin, oavsett socioekonomisk bakgrund. @NoBoOnline

Way out West ägde rum 8–10 augusti i Slottskogen, Göteborg

Pressklipp

190426 StockholmDirekt.se Här är gänget som ska förändra Fittja https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-ganget-som-ska-forandra-fittja/repsdy!qn8s6k5ZVPwMFgmd5VIP4Q/

Illustration av sprayande tjej

Illustration: Mikael Nyström