Logga för NoBo av folket, för folket.

Musiksupporten

Musiksupporten är en nationell plattform för fysiska och digitala möten mellan professionella aktörer från musikbranschen och unga från socioekonomiskt utsatta områden.
Unga talanger som på olika sätt vill verka inom musiken kan bland annat söka mikrostöd, få branschkunskap och få direktsupport i frågor som gäller deras musikkarriär.

Musiksupporten drivs av organisationerna Fanzingo och Mångkulturellt centrum (NoBo) med stöd av Arvsfonden. Projektet har sin bas i Botkyrka.
Genom samarbete med ABF och Studiefrämjandets studioverksamheter runt om i landet kommer plattformen verka nationellt med fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

En egen hemsida planeras att lanseras i april 2020

Samarbetspartners
ABF, Studiefrämjandet, LUGER, Universal Music Publishing, Universal Music, Sony Music, STIM, IFPI, SOM, Musikförläggarna, Albot & Albot, DMG Education med flera.

Kreativa platser – en del av Äga rum

Genom bidraget Kreativa platser fördelade Kulturrådet 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten utformades utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.
Målet med bidraget Kreativa platser var att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende skulle därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget var en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.
Läs utvärderingen av projektet på Kulturrådets sida.

Projektet NoBo startade 2017 och har verkat under tre år med stöd från Statens Kulturråd i syfte att erbjuda möjligheter för unga vuxna att lära sig om musikproduktion i vid mening; studio, text, omslag och arrangemang. Verksamheten har varit placerad på Fittja gård och vid den öppna graffittiväggen på parkeringsplatsen. Under 2019  inleddes ett nytt samarbete med Fanzingo utifrån att en Arvsfondsansökan beviljades med medel för tre år.

NoBo övergår i ny skepnad under kommande år men behåller en verksamhet på Fittja gård och i MKC:s organisation. Inriktningen mot musikproduktion fortsätter med ett ökat inslag av kopplingar till den kommersiella musikbranschen och utvecklande av en digital plattform. En uppstartskonferens anordnades i oktober under rubriken “Fuck branschen” på Mkc med stort deltagande.

Följ NoBo på Instagram
#NoBoFittja

WOW – Way Out West – NoBo i Göteborg 2019

#wowNoBo För andra året i rad deltog NoBo i Sveriges fetaste musikfestival, där vi i år lanserade en ny digital plattform som möjliggör för fler att delta virtuellt i de olika workshops, aktiviteter och kurser NoBo erbjuder. NoBo är MKC:s initiativ för unga, en kulturproducerande organisation som tillsammans med mediahuset Fanzingo och innovationshuset Changers Hub aktiverar unga att skapa sin egen framtid inom musikindustrin, oavsett socioekonomisk bakgrund. @NoBoOnline

Way out West ägde rum 8–10 augusti i Slottskogen, Göteborg

Illustration av sprayande tjej

Illustration: Mikael Nyström