Vad vi gör:
NoBo är en plats där unga och vuxna kan utöva sina intressen gratis. Vi kommer att arbeta med tre huvudteman: skapandet, produktionen och upplevelsen.
Vårt största mål är att stärka medborgarna i Fittja och norra Botkyrka genom att ge dem verktygen som behövs för att kunna uttrycka sig vare sig det är i tal, skrift eller i bildkonst, exempelvis. Vi vill även att boende i Fittja och närområdet ska kunna ta del av informationen om det som händer i kommunen.

Vilka aktörer som samarbetar med oss:
NoBo samarbetar med tre olika aktörer och alla kommer att dela med sig av sina kunskaper. Dessa tre aktörer är Orten i Fokus som är en ideell förening som bland annat arbetar med olika empowerment projekt , Redline Recordings som är en av svensk hiphops allra viktigaste drivkrafter och som dessutom bär på stor kunskap om området, Norra Botkyrka, de har även kulturarvsperspektivet och ett ännu större nätverk. Och den tredje, Luger, som är ett Sveriges största bokningsbolag.

Se den 4 min långa filmen från Kreativa platsers uppstartsträff i februari 2017.