MKC:s övergripande mål för 2020-2022

Mångkulturellt centrum stärker social jämlikhet genom att på vetenskaplig grund
driva ett bildningsarbete som utmanar splittrande samhällskrafter.

Om MKC och dess stiftelse

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Vi bedriver utbildning, forskning och bokutgivning. I vårt kulturhus välkomnar vi besökare till utställningar, specialbibliotek, konstpedagogisk verkstad, butiken samt vår restaurang Tavernan.

 

Mångkulturellt centrum, med historisk blick

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka och grundades 1987. Du hittar oss på Värdshusvägen 7 i Fittja, gamla Fittja gård. Bakom beslutet låg övertygelsen om att det var angeläget att forska om, dokumentera och producera utställningar kring invandring. Tanken var – och är – att aktivt verka för ett gott samhällsklimat, och att öka kunskapen om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering. Botkyrka går i detta avseende att likna vid en seismograf som tidigt känner av samhällsförändringar som i ett senare skede blir aktuella på nationell nivå. De frågor som på 1980-talet var relativt Botkyrkaspecifika är idag frågor som rör hela Sverige.

MKC:s grundstöd kommer från Botkyrka kommun, Region Stockholm (Kultur- och utbildningsnämnden) och Statens Kulturråd. De egna intäkterna kommer från utbildning och forskning, lokaluthyrning för konferenser, vår butik och kafé- och restaurangverksamheten i Tavernan samt vår bokutgivning . Därutöver sker utbildnings- och forskningsenhetens produktiva samarbeten med Institutet för språk och folkminnen – Isof, Nordiska museet, Stockholms stad, Södertörns högskola, Teskedsorden, Uppsala universitet – Teologiska institutionen, Local Unesco Collaboration in Sweden, och Mångkulturella almanackans samarbete med Studieförbundet Bilda och Ålands Landskapsregering.

Vår forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt. Verksamhetens mål är att vara ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

 Läs mer och ladda ner MKCs broschyr

Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

 Vanliga frågor om MKC

Mångkulturellt centrums integritetspolicy – GDPR

 Integritetspolicy_MKC_180523

Verksamhetsberättelser

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelser som pdf-filer.
Skicka oss ett mail om du söker efter våra äldre verksamhetsberättelser. Använd formuläret nedanför.

VÄLJ ÅR: 2020, 20192018, 2017 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Effektivisering av fakturahantering

På Mångkulturellt centrum effektiviserar vi fakturahanteringen och byter till elektronisk fakturahantering. Vi tar emot fakturor på följande sätt:

e-Fakturor

Om ni kan skicka e-Fakturor behöver ni även säkerställa så att er e-fakturaleverantör vet vart de ska leverera våra fakturor. Enklast är att ni lämnar uppgifterna, enligt nedan, till er e-fakturaleverantör.

Fakturamottagare

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

e-fakturaadress/ISO:

e-fakturaleverantör:

 

Mångkulturellt centrum

812800-8243

00078128008243

Basware

 

Epostfakturor (PDF)

Vill ni skicka en PDF-fil via mail så skickar ni till ekonomi@mkcentrum.se

Styrelse

Ordförande
Christina Zedell (S)

Vice ordförande
Gül Alci (M)

Ledamöter
Östen Granberg (SD)
Adnan Issa (S)
James Jin (MP)
Kjell Ivar Lundberg (TUP)
Nicolas Nikander, Region Stockholm (L)
Yusuf Aydin (KD)
Katarina Matsson, Södertörns högskola

Ersättare
Pia Markie Ghareb (TUP)
Sirpa Humalisto (L)
Max Möllerström (SD)
Antra Johansons-Rantins (C)
Claes Ånstrand (S)
Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola
Vakant Botkyrka  (S)
Vakant Region Stockholm (S)

Adjungerade
Jonas Engman, Nordiska museet

För att komma i kontakt med styrelsen använd formuläret nedanför.

Kontakt

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja gård
Postadress: Mångkulturellt centrum, 147 85 Tumba

E-post: info@mkcentrum.se

Telefon: 08-120 259 00 (reception och växel)
Fax: 08-120 259 28

Organisationsnummer: 812800-8243
Bankgiro: 278-0286

 

Öppet och stängt, kläm- och halvdagar 2022

Skriv till oss