Mångkulturella almanackan

Mångkulturella almanackan, som utkommit sedan 90-talet, är en väggkalender för skolan, arbetsplatsen och hemmet. Här hittar du alla de stora religionernas högtider, folkliga firanden, internationella dagar och mycket mer.

Köp almanackan!
2019 är av FN utsett till Internationella året för ursprungsfolkens språk.
Vi uppmärksammar samiska men också de övriga fyra nationella minoritetsspråken
i Sverige får stort utrymme.

Mångkulturella almanackan ges 2019 ut i samarbete med Ålands landskapsregering. Den kommer bland annat att användas i samtliga förskolor och skolor på Åland.

För att beställa:
Gå in på vår webbshop
Ring 08-120 259 00
Mejla butiken@mkcentrum.se

En almanacka kostar 135 kr, mängdrabatt vid köp av fler än tio: 120 kr styck. Vid mycket stora beställningar ger vi mer rabatt.

Nu sänker vi priset

Nu sänker vi priset på Mångkulturella almanackan för 2019 till 30 kr styck. Det priset gäller från 23 augusti till 23 september. Då slutar vi sälja almanackan för 2019, och öppnar för förhandsbeställning av almanackan för 2020. Köp i vår webbshop eller hos oss på Mångkulturellt centrum.

48 sidor. Hål för upphängning.
Läs mer och kolla in på Mångkulturella almanackans egen hemsida!

Följ Mångkulturella almanackan på Instagram och Facebook

Helena Flöjt-Josefsson, Andreas Jonasson, Leif Magnusson och Katrin Holmberg. Foto: Hasse Persson-Bru

På bild: Lanseringen av Mångkulturella almanackan på Åland: Helena Flöjt-Josefsson, Andreas Jonasson, Leif Magnusson och Katrin Holmberg. Foto: Hasse Persson-Bru

Lyssna till intervjuer om arbetet med framtagande av Mångkulturella almanackan 2019.
Reportage Ålands Radio 2018-11-09

Reportage i Ålandstidningen 2018-11-12

Den är jättebra inspirationskälla och ger kunskap kring olika teman och helger på ett lättillgängligt sätt, säger Nikki Larsson som arbetar på ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar

Omslag Mångkulturella almanackan 2019

Illustrationer av Irene Thisner, här en del av alef, ur januari månads tema, 2019

Föreläsningar om nationella minoriteter

Mångkulturellt centrum erbjuder fyra olika föreläsningar om Sveriges nationella minoriteter. Andreas Ali Jonasson föreläser.

Nationella minoriteter – då och nu

I föreläsningen redogörs för de nationella minoriteterna och deras språk, historia i Sverige, historiska oförrätter och vägen till nationell minoritetsstatus.  Hur situationen ser ut i dag? Vilka utmaningar finns? Hur ser framtiden ut för grupperna och deras språk?  Föreläsningen kan anpassas efter förkunskaper och fungerar därför bra så väl i grundskolan som för fortbildning för lärare, tjänstemän och andra med uppdrag inom förvaltningskommuner.

Sverigefinnar och finska språkets historia och framtid i Sverige

Från skam och språkförlust till språklig revitalisering och upprättelse.
Sverigefinnarna har en lång historia i Sverige. Situationen för det finska språket i Sverige har skiftat genom åren.  Hur har förtryck och oförrätter sett ut, och hur har den språkliga assimileringspolitiken påverkat finska språkets status och Sveriges finsktalande? Hur har det sverigefinska självorganiseringen sett ut? Diskussion kring finska språkets ställning idag och om betydelsen av status som nationell minoritet.

Att arbeta med nationella minoriteter och deras språk

Föreläsningen riktar sig framförallt till tjänstepersoner och politiker som ingår i förvaltningsområden för de nationella minoritetsspråken.

Sedan 2010 är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska officiella nationella minoritetsspråk. I uppdraget ingår bland annat synliggörande och revitalisering av de nationella minoriteterna och deras språk. Hur ska det allmänna arbeta med dessa frågor, och varför är det viktigt? Vad säger forskningen? Hur ska myndigheter och organisationer förhålla sig till lagstiftningen och internationella konventioner? Hur ska implementering av dessa se ut?  Föreläsningen presenterar goda exempel och erfarenheter, både internationellt och från Sverige.

Stadsvandring i Stockholm i de nationella minoriteternas fotspår

I århundraden har Stockholm bebotts av människor med annat eller fler modersmål än svenska. Finsktalande har bott i staden så länge som den har funnits. De nationella minoriteterna har i den offentliga miljön lämnat efter sig ytterst lite spår i förhållande till sin långa närvaro och gruppernas storlek. Men de finns, om man bara vet var man ska leta! Stadsvandringen är en resa från medeltidens Stockholm till tiden för arbetskraftsinvandring och miljonprogrammets tid.

Andreas Ali Jonasson, religionsvetare och minoritetspolitisk sakkunnig

Andreas är en av redaktörerna för Mångkulturella almanackan. Har arbetat med frågor som rör nationella minoriteter i 15 år och har själv bakgrund i de nationella minoriteterna med personlig erfarenhet av språklig revitalisering. Han har suttit i samrådsgrupper och som rådgivare i utredningar rörande nationella minoriteter. Han har översatt barnböcker till meänkieli, designat den sverigefinska flaggan, varit kåsör i Sveriges radio. Under 2017 startade han projektet Meänkielipepp, där han genom sociala medier och i radioinslag med samma namn i Sveriges Radio P4 Norrbotten en gång i veckan lärde ut ord och fraser på meänkieli.

2015 tilldelades Andreas  Minoritetsspråkspriset till minne av Markku Peura. I motiveringen nämns bland annat att ”Andreas har varit med och främjat den sverigefinska kulturen och han har även aktivt arbetat med många språkfrågor. Han har genom dikter, texter och föreläsningar lyft fram dagens sverigefinskhet. ”

Andreas har under 10 års tid givit föreläsningar om de nationella minoriteterna i grundskolor såväl som på universitetsnivå, och vid fortbildningar inom kommuner och landsting för politiker, tjänstemän och anställda i verksamheter som kommer i kontakt med de nationella minoriteterna.

Kontakt: Andreas Ali Jonasson