Anja Norell arbetar med utbildning och metodutveckling som en del av Mångkulturellt Centrums utbildnigsteam, med ett särskilt fokus på utbildningarnas forskningsanknytning.

Som forskningsassistent driver Anja arbetet med intervjustudien om Coronakrisens påverkan för personer i Norra Botkyrka, ett 1-årigt projekt finansierat av Formas.

Anja undervisar på högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger som hon också har varit med att utveckla tillsammans med Södertörns Högskola. Hon föreläser och utbildar inom Mångkulturellt Centrums alla utbildningsteman och arbetar med handledning och stöd i att ta fram utbildningsupplägg till olika utbildningsinsatser inom Mångkulturellt Centrums frågor.

Anja är en av författarna och metodutvecklarna till det normkritiska metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer som används i Mångkulturellt Centrums utbildningsinsatser. Hon har även varit med att utveckla och granska andra metodmaterial i samarbete med organisationer och projekt som Röda Korset,  Rädda Barnen och kunskapsbanken Bilders makt. Anja arbetar även med interna metodmaterial såsom Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor.

Anja arbetar med en bred målgrupp och har särskild kompetens och erfarenhet inom utbildning för skolans värld.

Anja Norell  har en fil. mag. i socialantropologi från Mexico City. Hon har jobbat med utbildning inom Mångkulturellt Centrums frågor sedan 2009 och tidigare som forskningsassistent.

Anja Norell