Edda Manga,
Vetenskaplig ledare, forskare

 

Jag arbetar som forskare på Mångkulturellt centrum sedan januari 2016. Alltsedan min avhandling Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag som lades fram vid Göteborgs universitet 2002 har jag ägnat mig åt att undersöka intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori. Jag har bland annat forskat om kanon och marginaliseringsprocesser inom den katolska traditionen på 1700-talet, konstruktionen av ”tänkaren” i idéhistorien, den koloniala bakgrunden till narkotikabegreppet, begreppet ”rättfärdigt krig” som legitimering av kolonial expansion på 1500-talet, koloniala berättelser om den muslimska slöjan samt mångkulturbegreppets koloniala genealogi. För närvarande skriver jag om den svenska äktenskapslagstiftningens historia och dess relation till nationalism och romantisk kärlek som sekulära statsideologier.

Utöver akademisk forskning har jag varit verksam som tidningsredaktör på tidningen Feministiskt perspektiv och som projektledare för kursverksamheten på Clandestino institut – som jag var med och grundade 2002 tillsammans med idéhistorikern Michael Azar och filosofen Aleksander Motturi. Jag har även deltagit i samhällsdebatten i dagspressen, bland annat som kulturkrönikör på Göteborgs Posten 1994-2011.

 

UTMÄRKELSER

Kungliga Vitterhetssamhällets Per Nyströmsstipendium för unga historiker 2002

Cliopriset 2004

Emil Hildebrands pris 2008

 

PUBLIKATIONER I URVAL

”Kungligt begär. Den undertryckta konfliken mellan monarki och demokrati” i (Burman & Kaveh eds) Demokrati och det politiska, Södertörn Studies in Cultural and Intellectual History, 2020

Konst och demokrati – Representationsmakt, Stockholm, Statens konstråd, 2019

Framtiden kan öppnas om vi tränar fantasin. Intervju med Sven-Eric i Arche. Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, nr 69-69, 2019

Förord till nyutgåvan av Edward Said, Orientalism, Stockholm, Ordfront, 2016

Manga et. al. (2016) Provisoriska utopier. Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, (red), Ordfront, Stockholm, 2015

Judith Butler i Kritisk politisk teori, Tankekraft förlag, 2015

History of ideas at the end of Western dominance, What is Theory?, Copenhagen Business School Press, 2013

Le retour de la guerre juste. Francisco de Vitoria et les fondements juridiques de la domination globale, i L’homme et la societé. Revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, Nr. 175, 2010.

Lidande och mening i Freuds psykoanalys, I kulturen, 2010

Staying Human Amidst Inhumanity, Journal of Palestine Studies, Vol. 41, no. 2, 2012

The Flotilla Effect, Journal of Palestine Studies, Vol. 40, no. 3, p. 117, 2011

Swedish Arms Export: From National Interest to Global Utopia, New Routes, vol 15, issue 3, 2010

Om Rosengårdsrapporten, Arena, 2009

Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria. De rättfärdiga krigens återkomst, Historisk tidskrift 3, 2008.

Recension av Svante Nordins 1900-tal – En biografi, i Lychnos, 2007

Slörenes grammatik, Forum, Köpenhamn, 2007

Från nationalism till mångkulturalism: kulturinstitutionernas dilemma, Hembygd 2, Halland, 2007

Multiculturalism and the Farewell State, A Fiesta of Tough Choices, Stockholm, 2007

Sekularism och vänstern, Tidsignal 7, Stockholm, 2007

Slöjornas grammatik, Slöjor, Atlas, 2006

Elfenbenstorn och engagemang. En diskussion om humaniora, politik och täppta näsor, i Glänta 1-2, 2005

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodríguez tänkande, Glänta produktion, Göteborg, 2003

Santas visiones y pecados extraordinarios. Compilación de textos de Cecilia Rodríguez, Institution för idé- och lärdomshistoria, Goteborg, 2002

Ett svek mot humanismens plikt, Humaniora utan humanism, ABF Göteborg, 2002

Cecilia Rodríguez, en excentrisk röst i den koloniala idévärlden, i Underlandet, Brutus Symposium, Stockholm, 2001

Knark, globalisering och invandrarskräck, Sverige och de Andra, Natur och kultur, 2001

Jakten på skurkstaterna. Folkrätt och rättsäkerhet i en självgod politisk ordning, Ord och Bild nr 5-6, 2001

El confesionario: entre lo secreto y lo público, corpóreo y celestial, Lo público y lo privado: género en América Latina, HAINA, Goteborg, 2001

Tid för kritik, Glänta, Göteborg, 2000

de Sade – det politiska tänkandets förbjudna, Glänta nr. 4, 1999

En nombre de Teresa, Y las mujeres qué?, HAINA. Göteborg, 1998

Edda.Manga-vetenskaplig.ledare-forskare-MKC

Kontakt:

E-post: edda.manga@mkcentrum.se
Tel: 08–120 259 05