Hassan Hosseini Kaladjahi är docent i sociologi. Han har forskat inom områdena migration, integration och segregation. Under en lång tid har han ansvarat för utvärdering av olika statliga satsningar i Botkyrka kommun. Det resulterade i en mängd publicerade böcker och rapporter som han själv eller personer under hans ledning har arbetat med. Särdraget för dessa skrifter är deras närhet till praktiskt arbete på fältet samt tillämpning av teoretiska erfarenheter till de praktiska. För närvarande arbetar Hassan parallellt med två projekt. Den ena är att han skriver om sin egen migration inom ramen för programmet Att minnas migrationen. Den andra är att han studerar organisationernas roll i exkluderings- och segregationsprocesser. Samtidigt arbetar Hassan som handledare och examinator för IMER studenter på Södertörn Högskola som skriver sina utvärderingsrapporter.

 

AXPLOCK PUBLIKATIONER

The Iranian community in Sweden: multidisciplinary perspectives / red.: Hassan Hosseini-Kaladjahi. Tumba: Mångkulturellt centrum

Röstande i Botkyrka: extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande. Tumba: Mångkulturellt centrum

Förvaltningens äkta & oäkta barn. Tumba: Mångkulturellt centrum

Det lokala arbetet i Botkyrka: en jämförande studie av två områdesgrupper i Fittja och Tullinge. Tumba: Mångkulturellt centrum

Både bröd och skådespel: utvärdering av upplevelsenäringen i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum

Satsning ger resultat: utvecklingen i Fittja 1999-2003 enligt en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt centrum

Användning av forskningsresultat i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum

Stora fiskar äter fortfarande små fiskar: helhetsutvärdering av storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum

Tusen röster om Fittja: integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt centrum.

Fåglar i vattenspegel: utvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka kommun /

Iranians in Sweden: economic, cultural and social integration. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

På jakt efter en iransk identitet. Tumba: Invandrarinstitutet.

Iranians and the Swedish labour market. Stockholm: Stockholm Universitet.

Social sammanhållning och etnisk integration i Christine Roman & Lars Udehn (Red.) Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet. Stockholm: Liber

Det positiva arvet från storstadssatsningen i Botkyrka kommun i Göran Graninger och Christer Knuthammar (Red.) Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och integration. Linköping: Linköping Universitet.

Ethnic or social: redrawing the boundaries. I Nadia Bnno Gomes et al. (Red.) Reflections on diversity and change in modern society: a Festschrift for Annick Sjögren. Tumba: Mångkulturellt centrum

Lokal integration: hinder och möjligheter i integrationsarbetet i ett lokalsamhälle i Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (Red.) Fittja, världen och vardagen. Tumba: Mångkulturellt centrum.

1998. Segregation inte alltid ett problem i Invandrare & minoriteter. No 05/06.

Hassan Hosseini- Kaladiahi

Foto: Luca Garuski