Leif Magnusson är chef för Mångkulturellt centrum i Botkyrka, ett kulturhus med utställningar och stor programverksamhet samt bibliotek på Fittja gård i Fittja. Mångkulturellt centrum bedriver också en mångvetenskaplig forskning om frågor som internationell migration, etniska och transnationella relationer samt interkulturella frågor.

Leif är sedan 2014 även tillförordnad verksamhetsledare för uppbyggnaden av det nationella Unesco LUCS – ett lokalt Unescocenter för samverkan. Tidigare var han engagerad under flera år som ordförande i museiorganisationen Samdok och i den så kallade Kulturmötesgruppen inom Samdok. Senaste publicering är boken Berättelser om Botkyrka (2009) och Svart Gips, Vitt folkhem (2005) samt artiklar som diskuterar kulturpolitik och mångfald.

År 2005–2006 var Leif ordförande i en parlamentarisk utredning om den nationella integrationspolitiken. Leif Magnusson har en akademisk utbildning i statsvetenskap, kommunikation, etnologi, historia och konsthistoria vid Stockholms universitet.

 

Leif Magnusson