Marit Nygård arbetar med metodutveckling och utbildning och är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsteam. Marit leder även arbetet för MKC:s publika verksamhet, som innefattar utställning, bibliotek, verkstad och programverksamhet.

Marit föreläser och utbildar inom Mångkulturellt centrums alla utbildningsteman.

Marit har varit med att utveckla högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger där hon också är en av de undervisande lärarna. Kursen görs i samverkan mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.

Marit är också erfaren gällande att arbeta med utbildningsmaterial vare sig det gäller att ta fram nya material, granska material eller på andra sätt stötta uppdragsgivaren i att ta fram eller utveckla eget material. Marit Nygård är en av författarna och metodutvecklarna bakom det normutmanande metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer. Hon har också bland annat tagit fram pedagogiskt material till kunskapsbanken Bilders makt  och Botkyrka kommun, granskat Röda Korsets rollspel På flykt och är en av pedagogerna bakom Mångkulturella almanackans  Pedagogiska pärlor. Just nu arbetar hon med manus till en app mot rasism i ett spännande samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Teskedsorden.Hon anlitas också bland annat för handledning i att hålla i utbildningar, anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar och stöd att ta fram utbildningsupplägg.

Marit har en bred erfarenhet gällande olika målgrupper och verksamheter och specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan. Marit har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Marit Nygård