Mikael Morberg arbetar med utveckling- och kommunikationsfrågor vid centret och är basgruppsledare. Arbetar med planering av kommunikation, deltar i ledningsgruppen, utvecklar projekt och samarbeten.  Ibland fungerar han även som föreläsare och moderator/facilitator samt anordnar möten och konferenser. Han arbetar även med utvecklingsfrågor och medlemskontakter på uppdrag för föreningen Unesco LUCS, (lokalt Unescocenter för samverkan) där Mångkulturellt centrum ansvarar för kansliet.

Som tidigare ansvarig för utbildning- och konferensverksamheten har han utvecklat rollen som kunskapsutvecklare och mäklare mellan politik, praktik och forskning. Han har producerat flera nationella och internationella konferenser, seminarier, program och fortbildningar inom centrets kunskapsområden. Fokus har oftast legat på urbana utvecklingsfrågor, social hållbarhet och hur politik, planer och utvärderingar omsätts till lokal praktik. Under Mångkulturåret 2006 arrangerade han flera konferenser om mångfalden inom kultursektorn. Han arbetade som kunskapsledare för frågor om integration och hållbar stadsutveckling inom Sveriges deltagande i EUKN (European Urban Knowledge Network) 2008-2010 och var projektledare för EU-projekt inom integration och arbetsmarknad för utrikesfödda akademiker (Realise – making the most of our human capital by 2020) 2011-13.  På Botkyrka kommun har han arbetat som projektledare för en förstudie till Europeiska Socialfonden om stadsutveckling i de norra kommundelarna. Han har högskoleexamen som marknadsförare och marknadskommunikatör vid Växjö universitet samt yrkeshögskoleexamen som EU-projektsamordnare kombinerat med studier i etnologi, pedagogik, journalistik/kommunikation samt projektledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Morberg