René León Rosales är forskare vid Mångkulturellt centrum. Hans forskning fördjupar sig i de effekter som segregation och en rasifiering av staden har på ungdomars identitetsprocesser samt vilka strategier de utvecklar för att hantera dessa strukturer. Han har också fördjupat sig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering. Bland nuvarande forskningsprojekt som León Rosales ingår i finns Förortens och folkbildningens renässans, som fördjupar sig i uppkomsten och politiseringen av ungdomsrörelser i utsatta bostadsområden i de svenska storstäderna samt Metodologiska laboratorier (Metlab), som syftar till att ta fram etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att producera empirisk kunskap om diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion, så kallad jämlikhetsdata. Båda dessa projekt är finansierade av Vetenskapsrådet.

 

AXPLOCK PUBLIKATIONER

2017 León Rosales, René  & Aleksandra Ålund. Renaissance from the margins – Urban youth activism in Sweden. In A. Ålund, C-U Schierup & A. Neergaard (eds.): Reimaginiering the Nation, Peter Lang

2017 Ålund, Aleksandra & René  León Rosales.  Becoming an Activist Citizen: Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban Movement. In Journal of Education and Culture Studies, vol 1, no 2.

2016 León Rosales, René. Rasismerna: Om ungdomars identitetsformering i skolan. I: Det andra uppdraget : till försvar för skolans likabehandlingsarbete (Ana Marega & Selma Gusic red.). Malmö: Universus

2014 León Rosales, René  . “Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle”- om svenskhetsnorm i en multietnisk skola. I Skola i normer. Lena Martinsson & Eva Reimer (red). Malmö: Gleerup

2013  León Rosales, René  Att tala fett som en svenne – kategorier, identiteter och språk. I Symposium 2012. Stockholm: Nationellt centrum för sfi och svenska som andra språk.

2012 Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt,  Fataneh Farahani & René León Rosales (red.) . Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden]. Tumba : Mångkulturellt centrum

2010 León Rosales, René  . Vid framtidens hitersta gräns – om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Diss. Stockholms universitet/Södertörns högskola. Tumba: Mångkulturellt centrum.

 

RAPPORTER OCH LIKNANDE

2016 Ett interkulturellt Botkyrka : om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet. Tumba: Mångkulturellt centrum

2013 Om rykten i Botkyrka – en förstudie om vanliga rykten som motverkar ett interkulturellt Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum

2012 Uppfattningar om äldreomsorgen bland äldre med utländsk bakgrund i Botkyrka. Tumba: Vård och omsorgsförvaltningen, Botkyrka.

2011 Om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum

René León Rosales

Foto: Luca Garuski