Pressbilder

Klicka på bilden för att ladda ner den. Uppge fotografens namn.

Mångkulturellt centrum

Bilder på husen på Mångkulturellt centrum. Foto överst till vänster: Aygül Kabaca. Övriga bilder:  Andrzej Markiewicz

Mångkulturellt centrum
Biblioteket på Mångkulturellt centrum

Utställningshallen – En för alla, alla för vem?

Utställningen invigdes lördag 25 november 2017

Bilder tagna av: Mångkulturellt centrum om inte annat uppges.
Logga, En för alla, alla för vem?, grafisk form: Ivar Martinson

En för alla, alla för vem?
Demokrati - skylt
En för alla, alla för vem? logga
Del av utställningen En för alla, alla för vem?

MKC Logga

Om du har frågor om användning av vår logga vänligen kontakta:

Tina Karnéus: tina.karneus@mkcentrum.se eller
Katrin Holmberg: katrin.holmberg@mkcentrum.se

MKCs logga

Orange logga med vit bakgrund
Format: png
Storlek: 300x100px: