Pressbilder

Här finns pressbilder att ladda ner, klicka på önskad bild för att ladda ner den. Uppge fotografens namn.

Pressrum

Mångkulturellt centrum

Bilder på husen på Mångkulturellt centrum. Foto överst till vänster: Aygül Kabaca. Övriga bilder:  Andrzej Markiewicz

Pressbild - Biblioteket på Mångkulturellt centrum

Pressbild - Gårdsplanen vid Fittja gård

Pressbild - Mångkulturellt centrum

Bilder Utställningshallen – En för alla, alla för vem?

Utställningen invigdes lördag 25 november 2017

Bilder tagna av: Mångkulturellt centrum om inte annat uppges.
Logga, En för alla, alla för vem?, grafisk form: Ivar Martinson

En för alla, alla för vem?
Demokrati - skylt
En för alla, alla för vem? logga
Del av utställningen En för alla, alla för vem?

MKC Logga

Om du har frågor om användning av vår logga vänligen kontakta:

Tina Karnéus: tina.karneus@mkcentrum.se eller
Katrin Holmberg: katrin.holmberg@mkcentrum.se

Orange logga med vit bakgrund
Format: png
Storlek: 300x100px:

MKCs logga