Pressbilder

Här finns pressbilder att ladda ner, klicka på önskad bild för att ladda ner den. Uppge fotografens namn.

Pressrum

Mångkulturellt centrum

Bild 1 & 2: Andrzej Markiewicz, bild 3: Aygül Kabaca.

Pressbild - Biblioteket på Mångkulturellt centrum

Pressbild - Gårdsplanen vid Fittja gård

Pressbild - Mångkulturellt centrum

Bilder Utställningshallen – En för alla, alla för vem?

Utställningen invigdes lördag 25 november 2017

Bilder tagna av: Mångkulturellt centrum om inte annat uppges.
Logga, En för alla, alla för vem?, grafisk form: Ivar Martinson

En för alla, alla för vem?
Demokrati - skylt
En för alla, alla för vem? logga
Del av utställningen En för alla, alla för vem?

MKC Logga

Om du har frågor om användning av vår logga vänligen kontakta:

Katrin Holmberg: katrin.holmberg@mkcentrum.se

Orange logga med vit bakgrund
Format: png
Storlek: 300x100px:

MKCs logga