Pressbilder

Klicka på bilden för att ladda ner den. Uppge fotografens namn.

Mångkulturellt centrum

Bilder på husen på Mångkulturellt centrum. Foto: Andrzej Markiewicz

Utställning i Länken: “Min inre trädgård” Eugenia Bandeira

Vernissage: fredag 6 september kl 17–19
Utställningen pågår: 6 september – 11 oktober 2019.

Kontaktperson MKC: nadja.rahman@mkcentrum.se
Högerklicka på bilderna för att ladda ner dem.

Mångkulturella almanackan 2019

Klicka på bilden för att ladda ner den. Uppge illustratörens namn: Irene Thisner

Omslag Mångkulturella almanackan 2019

Utställningshallen – En för alla, alla för vem?

Utställningen invigdes lördag 25 november 2017

Bilder tagna av: Mångkulturellt centrum om inte annat uppges.
Logga, En för alla, alla för vem?, grafisk form: Ivar Martinson

MKC Logga

Om du har frågor om användning av vår logga vänligen kontakta:

Tina Karnéus: tina.karneus@mkcentrum.se eller
Katrin Holmberg: katrin.holmberg@mkcentrum.se

Orange logga med vit bakgrund
Format: png
Storlek: 300x100px: